Efficientie is onze drijvende kracht

Iedere arbeid vereist zijn eigen specifieke aandacht.

startBinnen veel organisaties is de rol van deze ICT-toepassingen van strategische aard; zij vervullen een belangrijke, ondersteunende functie tijdens het bedrijfsproces. Verstoring van het bedrijfsproces moet zoveel mogelijk worden voorkomen. Bij aanschaf, implementatie en onderhoud van ICT-toepassingen ontstaat vaak een spanningsveld tussen korte termijn besparingen en lange termijn effecten.
Pelu Business Solutions is een jonge, flexibele onderneming met kennis en ervaring op het gebied van informatie en communicatie infrastructuren. Pelu Business Solutions heeft als doelstelling om ondernemingen te adviseren en te voorzien van de juiste communicatie infrastructuren van hoogwaardige kwaliteit. Elke situatie vergt een eigen infrastructuur. Daarbij vormen de effectiviteit en efficiency van informatievoorziening en de uitwisseling van informatie belangrijke aspecten . Niet alleen snelheid speelt een rol, maar ook de stabiliteit van het netwerk en de omgeving waarin het netwerk is of moet worden opgebouwd. Met een uitgebreide portfolio kan Pelu Business Solutions vrijwel elke situatie en elke omgeving voorzien van de juiste infrastructuur.

Als bedrijf willen wij ons profileren door invulling te geven aan een aantal kerncompetenties. Deze kerncompetenties, te weten: creatief, ondernemend, resultaatgericht en full service zijn bepalend voor en staan centraal in onze ondernemingsstrategie.
Creativiteit wordt gebruikt voor het vinden van verrassende oplossingen: het juiste onderscheid maken. Op het goede moment, op de goede plaats. Maar creativiteit staat altijd in dienst van het resultaat.

We stellen ons op als ondernemer met de ondernemer. Het resultaat staat centraal en daarvoor dragen wij graag een stuk verantwoordelijkheid, ook als het gaat om het nemen van een stuk risico. Vandaar ook dat we regelmatig participeren in projecten met onze klanten.

Het resultaat is heilig. Dus alles wat we doen staat in dienst van het resultaat. Hierbij staat duidelijkheid voorop, afspraak is afspraak. We draaien er niet omheen.

Voor ons betekent full service dat wij alleen dat doen waar we goed in zijn en samenwerken met anderen wanneer we iets niet zelf kunnen. Op die manier zijn er maar weinig vragen die wij onbeantwoord moeten laten, want ondanks onze bescheiden omvang zijn wij thuis op tal van terreinen.

Wilt u weten welke voordelen de activiteiten van Pelu Business Solutions kunnen hebben voor uw organisatie of wilt u een gesprek met een van onze account managers? Neem dan contact met ons op. tel (073) 511 35 02 of stuur een e-mail naar: info@pelu.nl

Pelu Services

Interactively redefine economically sound services whereas

DATASERVICE

Installatieservices voor klanten waarbij u moet denken aan volledige beheer van uw Datacenter of computerruimte inclusief het inrichten hiervan.

DATASTRUCTUUR

Het bouwen van datacenters en computerruimtes.
Het leveren van volledige infrastructuren inclusief volledige uitrol en engineering.

DATAVERBINDING

Het leveren van alle soorten dataverbindingen.
Wij hebben zeer ruime ervaring op dit gebied en hebben uitstekende referenties hiervan.

!!!!!! Vraag hier uw Glasvezelverbinding aan. !!!!!!

© 2015 Pelu. All rights reserved.

support
icon
Need Help?
Close
skype
Skype Chat
skype-phone
Skype Call
menu-icon
Support Ticket